Sabies que… (febrer 2020)

Sabies que… (febrer 2020)

MECANISME DE LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS EN LA PRESA DE DECISIONS: LA DISCRECIONALITAT EMPRESARIAL. Els socis de qualsevol societat anomenen administradors amb la finalitat de que aquests, a través de l’adopció de certes decisions, gestionin el...
Sabies que… (juny 2019)

Sabies que… (juny 2019)

El passat 21 de febrer va entrar en vigor la nova llei de secrets empresarials. Tot i que la seva regulació pel que fa als secrets empresarials és gairebé idèntica a la ja existent en la Llei de Competència Deslleial, hi ha una novetat destacable: la definició de...
Sabies que… (maig 2019)

Sabies que… (maig 2019)

El prestatari que hagi obtingut una sentencia favorable declarant nul·la per abusiva la clàusula del contracte de préstec amb garantia hipotecària que li atribueix l’assumpció de la totalitat de les despeses hipotecaries, tindrà 5 anys per exercir l’acció de...
L'obligació de registrar la jornada laboral ja és una realitat

L'obligació de registrar la jornada laboral ja és una realitat

El dia 12 de març de 2019 es va publicar al BOE, el Real Decret-Llei 8/2019 (RD), de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Els articles 10 i 11 del RD, introdueixen una nova regulació del...
El «show» mediàtic del procés

El «show» mediàtic del procés

Com diu l’anunci que tantes vegades hem vist en connectar amb el canal 3/24 en directe per veure el judici del procés, no totes les cerveses són iguals, ni tots els judicis són iguals. És evident que el judici del procés ha aixecat una expectació mediàtica sense...